BODY SCULPTOR – TRETMAN PROTIV CELULITA I MASNIH NASLAGA-PAKET


1. Dzambo tretman(3 tretmana u paketu )...................................................................6,600.00
Serija 12 tretmana 3 puta nedeljno. 30 % na seriju.
2. Strong tretman (2 tretmana u paketu)......................................................................5.100,00
Serija 8 tretmana 2 puta nedeljno. 30% popusta na seriju.
3.Regular tretman (2 tretmana u paketu).....................................................................3.700,00
Serija 8 tretmana 2 puta nedeljno. 30% popusta na seriju.